Carnevale italiano 2014

xsito-2

ENGLISH
To purchase the tickets, please transfer the total amount to the following bank account, held by the Association “Italiani In Polonia”, 
ul. Dąbrowskiego 82c/9 Warsaw 02-571
WBK PL 04 1090 1030 0000 0001 1869 9321
Please make sure you specify your name, the number of people you’re paying for, and their age group.

i.e. Robert Smith,
2 adults
1 kid
1 under 6*
——————-
TOTAL 380 PLN

PLEASE NOTE: No paper ticket will be issued. The entrance is guaranteed on the basis of the bank transfer acknowledgment.
For more information, please contact us: info@italianiinpolonia.org
Please make sure you buy your tickets by February 25th. Thank you!

* “Under 6” are children who haven’t turned 6 yet. A 6 year old child pays the “kid” entrance fee.

ITALIANO
Per acquistare i biglietti, si prega di effettuare un bonifico dell’importo totale al conto bancario, tenuto dall’Associazione “Italiani In Polonia”, 
ul. Dąbrowskiego 82c/9, Varsavia 02-571
WBK PL 04 1090 1030 0000 0001 1869 9321

Ricordiamo inoltre di specificare il nome dell’acquirente, il numero delle persone per le quali si paga e il gruppo d’età.

Esempio: Roberto Rossi

2 adulti
1 bambino
1 sotto i 6*
——————-
TOTALE 380 PLN

NOTA BENE: Non verranno emessi biglietti in cartaceo. L’ingresso è garantito sulla base della conferma del bonifico bancario effettuato.
Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattarci: info@italianiinpolonia.org
I biglietti saranno in vendita fino al 25 febbraio, grazie!

* “Sotto i 6” riguarda i bambini che non hanno ancora compiuto il sesto anno d’età. Un bambino di 6 anni paga l’ingresso da “bambino”.

 

POLSKI
W celu nabycia biletu, proszę o uiszczenie odpowiedniej kwoty na podany numer konta bankowego Stowarzyszenia “Italiani In Polonia”, ul. Dąbrowskiego 82c/9 Warszawa 02-571
WBK PL 04 1090 1030 0000 0001 1869 9321

Proszę pamiętać o podaniu danych: imię i nazwisko, ilość osób dla których jest dokonywany zakup oraz wiek.

Przykład: Robert Kowalski,
2 dorośli
1 dziecko
1 do 6 lat*
——————-
TOTAL 380 PLN

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ: Bilet papierowy nie zostanie wydany. Wejście jest gwarantowane na podstawie potwierdzenia przelewu. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z nami: info@italianiinpolonia.org
Proszę pamiętać, że bilety są w sprzedaży do 25-ego lutego! Dziękujemy!

* “Do 6 lat” to dzieci które jeszcze nie skończyły szóstego roku życia. Sześcioletnie dziecko płaci za bilet tak jak “dziecko”.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *